Nguyễn Xuân Thiệp đọc Một Hôm gặp Lại (tiếp)

MỘT HÔM GẶP LẠI. TIẾP TỤC… nguyễn xuân thiệp   anh đỗ hồng ngọc ơi hôm nay thấy có hứng chút chút nên muốn được cùng anh trở lại với mùa thu boston cùng anh đi trên chuyến bus. có cô susan ngồi kể thơ vẫn là thơ của anh chàng đỗ trung quân nhưng … Đọc tiếp Nguyễn Xuân Thiệp đọc Một Hôm gặp Lại (tiếp)