Nguyễn Xuân Thiệp đọc Một Hôm Gặp Lại (lần nữa)

Lần nữa. Một hôm gặp lại Nguyễn Xuân Thiệp   anh đỗ hồng ngọc thân đêm qua. một trận thunderstorm. kéo qua bầu trời tỉnh giấc. ba giờ sáng tôi nghe như tiếng không lộ thiền sư. hú rền. lạnh thái hư nhìn ra. thấy bóng đinh cường. bạn chúng ta. mặc áo tím. đi … Đọc tiếp Nguyễn Xuân Thiệp đọc Một Hôm Gặp Lại (lần nữa)