Thư gởi bạn xa xôi (15.3.2020)

  Thư gởi bạn xa xôi (15.3.2020) CÒN CHÚT ĐỂ DÀNH (Ghi chú của nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh khi đọc Bản thảo tạp bút “Để Làm Gì” của ĐHN).   “dẫn nhập” của Do Hong Ngoc: Một người bạn trẻ năm nay mới 50 tuổi ở nơi xa kia trách tôi sao anh … Đọc tiếp Thư gởi bạn xa xôi (15.3.2020)