Ai có thể thở giùm ai?

Lõm bõm học Phật Ai có thể thở giùm ai?  Đỗ Hồng Ngọc Hai ngàn sáu trăm năm trước, một nhà minh triết phương Đông – Đức Phật – bảo đừng vội tin, đến nếm thử đi rồi biết! Đến là thực hành. Nếm thử là cảm nhận. Phải tự mình thực hành và tự … Đọc tiếp Ai có thể thở giùm ai?